Animatie Provincie Groningen: provincie en gemeenten per 1 januari over op groene energie

Alle gemeentelijke en provinciale gebouwen, bruggen, sluizen, straatlantaarns en kermisattracties in de gemeenten Groningen, Hogeland, Midden-Groningen, Westerkwartier en Delfzijl werken vanaf 1 januari 2019 op groene stroom. Ook de energie voor de gebouwen van de Veiligheidsregio en Omgevingsdienst komt voortaan uit duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolens.

Animaty maakte de bijbehorende animatie. Hierin worden onder meer de verschillende gemeenten & gemeentehuizen getoond die meedoen aan dit initiatief. De animatie wordt komende periode getoond in displays in alle gemeentehuizen en wordt gebruikt op de social media kanalen van de provincie en gemeenten.

De samenwerking met Animaty was erg prettig. We konden in korte tijd een mooie animatie laten realiseren, dankzij de professionaliteit, snelheid en flexibiliteit van Animaty. Afspraken werden nagekomen en onze aanpassingen op het concept, als gevolg van voortschrijdend inzicht, werden telkens snel en goed doorgevoerd, waarbij Gerald meedacht met onze wensen! Rianne Schuurman, namens de Provincie Groningen.

Lokale opwekking
De duurzame energie wordt in de komende vijftien jaar lokaal opgewekt door Eneco en Energie VanOns, de lokale organisatie die energie verkoopt van de Groningse energiecoöperaties. Het bundelen van de energie-inkoop biedt bijvoorbeeld Grunneger Power en kleinere coöperaties de kans te investeren in innovatie Het totale stroomverbruik van 60 miljoen kilowattuur is te vergelijken met het verbruik van 17.000 huishoudens.

Krachten bundelen
In 2035 wil de provincie Groningen 60 procent van alle energie duurzaam opwekken. 'Als provincie Groningen geven we graag het goede voorbeeld door energie te besparen én duurzaam in te kopen. De combinatie van innovatie, samenwerking en de duur van dit inkoopcontract maakt het mogelijk om nieuwe energiebronnen te ontwikkelen in de provincie', zegt gedeputeerde Nienke Homan. Dat kan de provincie echter niet alleen. 'Integendeel: het lukt alleen als we het samen doen. Met bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden, organisaties en alle inwoners van onze provincie. Alleen als we onze krachten bundelen, kunnen we van onze regio een sterke, schone groei‐economie maken.'

Lees hier het persbericht op de website van de provincie of bekijk de animatie op YouTube.