Storyboard..van zwart-wit naar kleur

Wij maken alles wat jij kunt bedenken. Wil je een grote oerang-oetan die hangend onder een helikopter het Wilhelmus zingt? Wij animaren het.

Wat jij bedenkt dat tekenen wij en maken er vervolgens een prachtige animatie van.

Vaak komen klanten bij ons omdat ze iets willen uitleggen of laten zien. En tekst, beeld of video volstaat niet of kan niet, bijvoorbeeld omdat ‘het’ idee nieuw is of gewoon lastig om te filmen.

Bijna altijd starten we met zwart-wit schetsen als eerste aanzet. Langzaam komt het beeld dan tot leven. Zeker als er kleuren worden toegevoegd en de beelden gaan bewegen.

Van idee naar schets naar animatiebeeld. Bij elke stap ben je betrokken want vaak ben je de bedenker.

In deze video zie je 3 voorbeelden van animatie tekeningen. Van zwart-wit naar kleur.

   -