Werken met audiodescriptie in je animatie

In Nederland zijn ruim 1,6 miljoen mensen kent met een beperking, onder wie veel jongeren. Een deel daarvan is visueel beperkt. Ook zij moeten jou video’s goed kunnen begrijpen.

Audiodescriptie kan dan helpen. Audiodescriptie is een wetenschappelijk onderbouwde manier om bepaalde kunstvormen zoals theater, opera en dans en mediaproducten zoals films, dvd’s en televisie speciaal toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden. 

In een video is audiodescriptie een gesproken beschrijving van wat er op beeld gebeurt op momenten dat er niet wordt gesproken. Denk hierbij aan een gezichtsuitdrukking of de beschrijving van een bepaalde locatie. Netflix heeft bijvoorbeeld veel video’s waarbij je een audiodescriptie kunt beluisteren.

Sinds september van het afgelopen jaar moeten alle websites , en daarmee ook alle online video’s – en daarmee ook animaties, van alle Nederlandse (semi-)overheidsinstanties voldoen aan toegankelijkheidseisen. Audiodescriptie maakt daar onderdeel van, hou hier dus rekening mee als je nieuwe video’s of animaties laat maken.

   -