Audiodescriptie

Werken met audiodescriptie in je animatie

In Nederland zijn ruim 1,6 miljoen mensen kent met een beperking, onder wie veel jongeren. Een deel daarvan is visueel beperkt. Ook zij moeten jou video’s goed kunnen begrijpen. Audiodescriptie kan dan helpen. Audiodescriptie is een wetenschappelijk onderbouwde manier om bepaalde kunstvormen zoals theater, opera en dans en mediaproducten zoals films, dvd’s en televisie speciaal […]

Web Content Accessibility Guide Lines

In de WCAG (Web Content Accessibility Guide Lines) staat beschreven waaraan organisaties moeten voldoen om digitaal toegankelijk te zijn voor iedereen. In het kort gaat de richtlijn uit van vier principes: bedienbaar, waarneembaar, begrijpelijk en robuust. Voor animaties specifiek gaat het om drie componenten die beschikbaar moeten zijn om te voldoen aan de richtlijnen: een […]

Besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zijn jouw video’s geschikt voor mensen met een beperking? Volgens het ‘Besluit digitale toegankelijkheid overheid’ moeten alle websites, en daarmee ook alle online video’s (en animaties), van alle Nederlandse (semi-)overheidsinstanties sinds 23 september 2020 voldoen aan toegankelijkheidseisen. Voor video’s gaat het daarbij om 3 componenten: 1. Audiodescriptie 2. Ondertiteling 3. Tekstalternatief Audiodescriptie is een gesproken […]