Besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zijn jouw video’s geschikt voor mensen met een beperking?

Volgens het ‘Besluit digitale toegankelijkheid overheid’ moeten alle websites, en daarmee ook alle online video’s (en animaties), van alle Nederlandse (semi-)overheidsinstanties sinds 23 september 2020 voldoen aan toegankelijkheidseisen.

Voor video’s gaat het daarbij om 3 componenten:
1. Audiodescriptie
2. Ondertiteling
3. Tekstalternatief

Audiodescriptie is een gesproken beschrijving van wat er op beeld gebeurt op momenten dat er niet wordt gesproken. Denk hierbij aan een gezichtsuitdrukking of de beschrijving van een bepaalde locatie.

Ondertiteling is bekend. Met ondertiteling kunnen mensen met een visuele handicap of mensen die het geluid uit hebben staan begrijpen waar je video over gaat.

Een tekstalternatief is een combinatie. Je beschrijft volledig van wat er in de video gebeurt. Je vertelt wat er gebeurt, dus wat er te zien en te horen is, en wat er gezegd wordt, en door wie.

Wist je dat Nederland ruim 1,6 miljoen mensen kent met een beperking, onder wie veel jongeren? Een grote groep dus belangrijk om hier rekening mee te houden!

   - - - -